Asia IoT Labs

เสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยและโลกร่วมกัน

บริการของเรา

การควบคุม
อุณหภูมิ

การแสดงข้อมูล
แบบเรียลไทม์

เกษตรในเมือง

แดชบอร์ด

การควบคุมรถ นำทางอัตโนมัติ
การตรวจสอบพืช และผลิตผลพืช

เทคโนโลยี

x

ผู้คน

x

โลก

พวกเราเป็นทีมงานที่ขับเคลื่อนชุมชนระดับโลก ซึ่งมีภารกิจในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม!

TraceHub11 1

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราคือการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยการใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้าน IoT ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองอัจฉริยะ หรืออุตสาหกรรม 4.0 และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ในฐานะห้องปฏิบัติการส่วนตัวของคุณ ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการร่วมมืออย่างใกล้ชิด เรามีการวิจัยและการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการบริการที่ปลอดภัย และเราจะเติบโตไปด้วยกัน!

30

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

120

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์

พันธมิตรของเรา

ทำไมต้อง IoT?

IoT “Internet of Things” เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้สามารถมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างสรรค์โซลูชั่นที่มีคุณค่า ที่มาพร้อมกับประโยชน์มากมาย ดังนี้

สามารถรวบรวมข้อมูลจากระยะไกลได้

เชื่อมกับอุปกรณ์และแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบซึ่งสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

เป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

IoT ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานให้เหมาะสม และช่วยลดของเสีย รวมถึงยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ประสบการณ์ของลูกค้า

มีบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ ผ่าน IoT ที่สามารถปรับแต่งตามความพึงพอใจของลูกค้าได้

คีย์ เวอร์ติคอล

การพัฒนา IoT แบบครบวงจร

เรามีบริการการพัฒนาด้าน IoT แบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการวางแผน PoC การออกแบบระบบ การนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษา

เซนเซอร์

เกตเวย์

คลาวด์

เอพีไอ

แอปพลิเคชัน

บทความล่าสุดจากบล็อก

No posts found.
ไม่พบบทความ